CERTIFIKÁTY

Spoločnosť TTS Martin, s.r.o. je držiteľom viacerých certifikátov.

Certifikát ISO 9001 a ISO 14001

Oprávnenie na opravy vyhradených zariadení elektrických

Oprávnenie na výrobu elektrických zariadení

Oprávnenie na opravy elektrických zariadení

Oprávnenie použitia zariadení v armáde

Oprávnenie použitia zariadení v železniciach

Oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení plynových

Oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení plynových

Oprávnenie použitia zariadení v železniciach