CERTIFIKÁTY

Spoločnosť TTS Martin je držiteľom viacerých certifikátov.

Certifikát ISO 9001, ISO 14 001

Oprávnenie na opravy vyhradených zariadení elektrických

Oprávnenie na výrobu elektrických zariadení

Oprávnenie na opravy elektrických zariadení

Oprávnenie použitia zariadení v armáde

Oprávnenie použitia zariadení v železniciach