FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

FPT – Fiat Powertrain Technologies, ako súčasť Fiat Group, je spoločnosť špecializovaná na výskum, vývoj, výrobu a predaj motorov a prevodoviek.
So svojou ročnou produkciu okolo 2,6 milióna motorov, 2,4 milióna prevodoviek a náprav, 20 000 zamestnancami, 22 továrňami, 14 výskumnými centrami a predajnou sieťou vo viac ako 100 krajinách je FPT jednou z najvýznamnejších firiem v oblasti pohonných systémov na celom svete.
FPT vyvíja, vyrába a predáva motory pokrývajúce výkonový rozsah od 20 do 870 HP pre rôzne oblasti a aplikácie: od automobilov až po priemyselné stroje, od lodných až po generátorové motory.

Firma TTS Martin, s.r.o. je už viac ako 10 rokov autorizovaným distribútorom a servisným strediskom spoločnosti FPT pre Slovenskú republiku.