KOGENERAČNÉ JEDNOTKY

Kogeneračné jednotky na zemný plyn
Typ KGJElektrický výkonElektrická účinnosťTepelný výkon
MP 40 CU35 kW31,3%55 kW
MP 50 CU44 kW34,1%63 kW
MP 60 CU50 kW33,8%79 kW
MP 80 CU64 kW36,1%96 kW
MP 90 CU70 kW34,6%109 kW
MP 130 CU105 kW37,4%143 kW
MP 180 CU138 kW40,0%164 kW
MP 200 CU157 kW39,8%187 kW
MP 250 CU207 kW40,0%246 kW
MP 280 CU211 kW39,9%267 kW
MP 300 CU236 kW40,0%282 kW
MP 325 CU254 kW37,4%342 kW
MP 400 CU332 kW40,3%392 kW
MP 450 CU 356 kW39,0%443 kW
MP 500 CU404 kW39,5%472 kW
MP 550 CU420 kW39,5%535 kW
MP 600 CU497 kW39,8%588 kW
MP 650 CU530 kW39,5%661 kW
MP 1000 CU776 kW42,4%869 kW
MP 1100 CU854 kW42,8%940 kW
MP 1250 CU1012 kW44,0%1005 kW
MP 1500 CU1199 kW42,9%1334kW
MP 1900 CU1532 kW44,3%1507 kW
MP 2100 CU1718 kW43,0 %1908 kW
MP 2500 CU2028 kW44,3%2028 kW
MP 3000 CU2530 kW44,1%2522 kW
Kogeneračné jednotky na bioplyn
Typ KGJElektrický výkonElektrická účinnosťTepelný výkon
MP 40 BCU32 kW32,0%52 kW
MP 80 BCU64 kW35,2%96 kW
MP 130 BCU105 kW38,3%141 kW
MP 150 BCU124 kW36,1%181 kW
MP 180 BCU138 kW38,5%164 kW
MP 200 BCU157 kW39,3%187 kW
MP 250 BCU211 kW39,7%253 kW
MP 280 BCU211 kW39,7%253 kW
MP 300 BCU236 kW38,9%282 kW
MP 325 BCU254 kW38,7%343 kW
MP 400 BCU332 kW38,4%392 kW
MP 450 BCU365 kW38,6%489 kW
MP 500 BCU404 kW39,5%472 kW
MP 600 BCU497kW40,1%588 kW
MP 650 BCU530 kW39,9%660kW
MP 1000 BCU800 kW43,0%872 kW
MP 1250 BCU999 kW42,7%1092 kW
MP 1500 BCU1169 kW43,0%1278 kW
MP 2000 BCU1560 kW43,1%1746 kW
MP 2500 BCU1950 kW43,3%2178 kW
Kogeneračné jednotky na kvapalné palivá
Typ KGJElektrický výkonTepelný výkonSpotreba paliva
MP 15 L-DCU12 kW25 kW4,5 l/h
MP 20 L-DCU16 kW32 kW5,6 l/h
MP 25 L-DCU20 kW44 kW7,7 l/h
MP 40 I-DCU30 kW (40 kW *)36 kW (49 kW *)9 l/h
MP 100 I-DCU82 kW105 kW23 l/h
MP 130 I-DCU104 kW (120 kW *)118 kW (136 kW *)29 l/h
MP 150 I-DCU132 kW (150 kW *)148 kW (168 kW *)37 l/h
MP 250 M-DFCU200 kW (250 kW *)242 kW (290 kW *)55 l/h
MP 325 M-DFCU270 kW (333 kW *)273 kW (332 kW *)72 l/h
MP 400 M-DFCU336 kW (400 kW *)375 kW (443 kW *)89 l/h
MP 500 M-DFCU432 kW (500 kW *)483 kW (554 kW *)114 l/h
MP 1400 U-DCU1110 kW1179 kW271 l/h
MP 1700 U-DCU1395 kW1460 kW370 l/h
MP 2500 U-DCU2090 kW2200 kW555 l/h
MP 3500 U-DCU2780 kW2899 kW740 l/h

(*) – platí pri dvojpalivovej prevádzke

Kogenerácia je moderná technológia výroby tepla a elektrickej energie, ktorá vzhľadom na rastúce ceny energií, nachádza čoraz viac svoje uplatnenie. Je založená na princípe združenej výroby tepla a elektrickej energie v jednom zariadení – kogeneračnej jednotke.
Princíp spočíva v plynovom spaľovacom motore, ktorý poháňa trojfázový generátor. Ten vyrába elektrickú energiu a zároveň chladením motora, oleja a spalín sa získava teplo. Výstupným médiom tepla je zvyčajne kurenárska voda, ale v prípade potreby je možné vyviesť teplo aj do pary alebo termooleja. Kogeneračnú jednotku je možné rozšíriť o výrobu chladu v absorpčnom chladiči na tzv. trigeneračnú jednotku.

Uplatní sa všade tam, kde je potrebná elektrická energia pre vlastnú spotrebu, paralelnú prevádzku so sieťou, alebo ako záložný zdroj elektrickej energie pri výpadku siete a súčasne je potrebná teplá voda na vykurovanie a TÚV, od nemocníc, priemyselných, poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov, administratívnych budov, plavární, kultúrnych domov až po bytové domy, hotely a penzióny.

Kogenerácia predstavuje až 35% úsporu palív a takou istou mierou sa podieľaja aj na znížení ekologickej záťaže krajiny. Pre svoju vysokú účinnosť pri výrobe energií majú v súčasnosti a budú mať aj v budúcnosti veľký význam.
Základným palivom pre plynové kogeneračné jednotky je zemný plyn. Veľmi zaujímavá je však možnosť využívania bioplynu v poľnohospodárstve, potravinárstve, na skládkach odpadu a v čističkách odpadových vôd. Tam kde nie je dostupný zemný plyn alebo bioplyn sa pre kogeneračné jednotky využíva LPG. Alternatívnym palivom pre kogeneračné jednotky na plyn sa dnes stávajú kvapalné palivá vyrábané z odpadov alebo z biomasy.

Predpokladom pre efektívny návrat vstupných investícií, je kvalitne vypracovaná štúdia nasadenia príslušnej kogeneračnej jednotky. Spoločnosť TTS Martin, s.r.o. okrem vypracovania takejto štúdie, ponúka záujemcom vypracovanie konkrétneho realizačného projektu, výrobu navrhnutej kogeneračnej jednotky resp. jednotiek, skúšky, uvedenie do prevádzky, servis a dodávky náhradných dielov.