Kariéra

Aktuálne voľné pozície nájdete na nasledujúcej stránke. 

Duálne vzdelávanie

Spoločnosť TTS Martin ponúka pre nastupujúcich žiakov stredných odborných škôl duálne vzdelávanie v učebnom odbore 2697 K Mechanik-Elektrotechnik.

Benefity duálneho vzdelávania

  • Prax v úspešnej profesionálnej firme
  • Finančnú odmenu za odvedenú prácu a podnikové štipendium
  • Pracovné vybavenie pre výkon praxe
  • Možnosť osobného rozvoja nad rámec učebných osnov
  • Príležitosť zaslúžiť si ponuku na trvalý pracovný pomer po ukončení štúdia

Naše partnerské stredné školy, v spolupráci s ktorými poskytujeme žiakom duálne vzdelávanie:

SPOJENÁ ŠKOLA, Červenej armády 25, 036 01 Martin

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Prihlášku do výberového konania do duálneho vzdelávania je možné stiahnuť na tomto odkaze.