ŠPECIÁLNE VÝROBKY

Hydrostatické pohonné jednotky

Pohonná jednotka s motorom a hydrogenerátorom určená na pohon pojazdu a hydraulických súčastí strojov. Pre tento účel sú navrhované špeciálne kapoty podľa požiadaviek zákazníka.

Hybridný solárny systém

Systém, ktorý spája rôzne druhy zdrojov energie. Ako primárny zdroj slúžia solárne panely, ktoré nabíjajú akumulátory. Pri nedostatku slnečného žiarenia systém dodáva energiu z batérii. Sekundárnym zdrojom je elektrický zdrojový agregát, ktorý zabezpečuje dodávku energie a nabíjanie batérii v nepriaznivých svetelných podmienkach. 

Využitie odpadového tepla na ohrev vody

Elektrický zdrojový agregát s využitím tepla výfukových plynov. Toto teplo sa využíva na zohrievanie vody v sekundárnom okruhu výmenníka, cez ktorý tieto plyny prechádzajú.

Mobilná meracia stanica

Mobilná meracia stanica na skúšanie agregátov priamo v mieste inštalácie. Stanica je prevážaná na nákladnom aute, pričom meranie je možné uskutočniť priamo na korbe ako aj po zložení na zem.

Rôzne vyhotovenia mobilných agregátov

Agregáty môžu byť osadené na homologovaných podvozkoch pre prevoz po komunikáciách. Môžu byť vybavené rôznym príslušenstvom podľa požiadaviek zákazníka.

Super odhlučnený agregát

Agregát v extraodhlučnenom prevedení. Kapotáž je navrhnutá špeciálne na vysoký útlm. S takýmto prevedením sa dosahovali hodnoty hluku 80 LWA (55 dBA na 7 m).

Protipožiarny agregát

Agregát so zvýšenou požiarnou odolnosťou. Túto odolnosť zabezpečuje náterová hmota, ktorá pri styku s plameňom zvačší objem a tým izoluje plechy od pôsobiaceho tepla. Sacie a výtlakové žalúzie sú oblepené protipožiarnou páskou s rovnakou funkciou ako vonkajší náter.