SLUŽBY

V záujme poskytnutia kompletných služieb v oblasti záložných zdrojov elektrickej energie, ponúka spoločnosť TTS Martin, s.r.o. svojim zákazníkom okrem výroby elektrických zdrojových agregátov aj ďalšie služby:

Štúdie

Vypracovanie štúdií na vybudovanie elektrického záložného systému, resp. energocentier s návrhom optimálneho riešenia nastoleného problému, vrátane orientačnej cenovej kalkulácie na zhotovenie príslušného diela. Merania elektrických veličín na záložných zberniach s cieľom čo najoptimálnejšie nadimenzovať výkon náhradného zdroja.

Projekty

Vypracovanie kompletných realizačných projektov na zabudovanie našich výrobkov do konkrétnych pripravovaných stavieb. Úzka spolupráca s externými projektantmi pri zakomponovaní našich výrobkov do pripravovaných projektov s požiadavkou na vybudovanie elektrických záložných systémov, resp. energocentier.

Inštalácie

Odborné zabudovanie, odskúšanie a uvedenie našich výrobkov do prevádzky. Dodávky na kľúč.

Servis

Kvalifikovaný – profesionálny výkon záručného a pozáručného servisu, zmluvnej údržby a opráv EZA a kogeneračných jednotiek, vrátane dodávok náhradných dielov.

Zapožičanie EZA

Možnosť zapožičania EZA podľa požiadavky zákazníka.