ELEKTRICKÉ ROZVÁDZAČE MARTIN POWER

MP-AUTOMATIC
Rozvádzače MP-AUTOMATIC slúžia na automatické prenesenie záťaže zo siete (po jej výpadku) na elektrický záložný zdroj (ďalej len EZA) a naopak (po obnovení siete). Ich hlavnou časťou je riadiaca automatika, ktorá okrem tejto funkcie prehľadne informuje o stave siete, motora a generátora.

Rozvádzač je možné doplniť o iné funkcie ako aj umiestniť ho mimo EZA podľa požiadaviek zákazníka. Rozvádzače MP-AUTOMATIC sa vyhotovujú štandardne v napäťových sústavách TN-S, (na požiadanie TN-C, TT, IT) so stupňom ochrany IP40/20

Viac k AMF1, AMF5

MP-MANUAL
Rozvádzače MP-MANUAL slúžia na ovládanie EZA pracujúce ako samostatný zdroj elektrickej energie, kde pripojenie a odpojenie záťaže na EZA riadi obsluha.
Riadiaca automatika zabezpečuje ochranu EZA proti havarijným stavom a monitoruje prevádzkové parametre motora a generátora.

Rozvádzače MP-MANUAL sa vyhotovujú štandardne v napäťových sústavách TN-S, (na požiadanie TN-C, TT, IT) so stupňom ochrany IP40/20

Viac k MP-MANUAL

MP-ATS
Rozvádzače MP-ATS sú oddelené od ovládacích obvodov v samostatnej skrini, so stupňom ochrany IP40/20. Slúžia na automatické prepínanie záťaže medzi sieťou a generátorom. Podľa napäťovej sústavy TN-C resp. TN-S obsahujú 3- resp. 4- pólové prepínače príslušného výkonu a okrem toho aj trojfázový 16A sieťový výstup pre vlastnú spotrebu EZA a monitorovanie napätia siete.

Viac k MP-ATS

MP-PARALLEL

Rozvádzače MP – PARALLEL slúžia pre zaistenie paralelnej spolupráce elektrických zdrojových agregátov. Spôsob paralelnej spolupráce EZA medzi sebou, alebo s verejnou sieťou navrhujeme podľa požiadaviek a reálnych potrieb používateľa. Tomu potom zodpovedá aj použitý systém a vybavenie EZA a rozvádzačov MP – PARALLEL.

Rozvádzače MP-PARALLEL sa vyhotovujú štandardne v napäťových sústavách TN-S, (na požiadanie TN-C, TT, IT) so stupňom ochrany IP40/20.

Viac k MP-PARALLEL

Uvedené typy rozvádzačov sú štandardné. Vyrobíme však akýkoľvek rozvádzač podľa požiadaviek a priania zákazníka!