Agregáty pre SEPS

Kontajnerové dieselagregáty pre SEPS v kombinácii s UPS zdrojmi

 

SEPS Bratislava – Kontajnerový agregát MP 640 O s automatickým štartom pre napájanie budovy a dátového centra SEPS v kombinácii s 3 x 250 kVA UPS v kontajneri.

SEPS Rimavská Sobota – Kontajnerový agregát MP 300 I pre napájanie rozvodne.