Bioplynová stanica, Gabčíkovo

Kogeneračná jednotka na bioplyn z kukuričnej siláže

 

Kogeneračná jednotka MP 1250 J-BCU s motorom Jenbacher je inštalovaná v odhlučnenom 40´ kontajneri. Z dôvodu časovej tiesne bola celá montáž kogeneračnej jednotky vykonávaná priamo na mieste inštalácie. Kontajner pozostáva z troch miesností. Hlavný priestor je určený pre bioplynový elektrický zdrojový agregát s výkonom 999 kW a príslušenstvo vodných okruhov, plynových regulačných prvkov, olejového hospodárstva a ostatných zariadení. Rozvádzače sú umiestnené v samostatnej miestnosti so samostatným vstupom pre zníženie hlukovej záťaže operátora. Tretí, najmenší priestor slúži pre úpravu vzduchu vstupujúceho do kontajnera. Na streche kontajnera je inštalovaný výmenník tepla z výfukových plynov. Vedľa kontajnera je potom komín s tlmičom hluku, výstupný výmenník pre využitie tepla z KGJ a externé chladiace jednotky.