Čerpacie stanice

47 agregátov pre zálohovanie čerpacích staníc Slovnaft

 

47 kapotovaných agregátov s výkonmi od 16 kVA do 85 kVA, kde hlavnú časť výkonového rozsahu tvoria 30 kVA agregáty ktorých je celkovo 31. Agregáty zabezpečujú chod čerpacích staníc počas výpadku elektrickej energie.