Čistička odpadových vôd, Nitra

Kogeneračné jednotky spaľujúce bioplyn z ČOV

 

V roku 2005 boli dodané v rámci rekonštrukcie ČOV dve kogeneračné jednotky MP 400 G s motormi Iveco. Po prevzatí energocentra ČOV novým prevádzkovateľom bola v roku 2013 namiesto jednej z pôvodných kogeneračných jednotiek inštalovaná nová kogeneračná jednotka MP 250 N-BCU s motorom MAN.

Kogeneračná jednotka pracuje podľa pokynov z nadradeného automatického riadiaceho systému, ktorý reguluje výkon kogeneračnej jednotky a paralelne pracujúcich plynových kotlov podľa aktuálnej produkcie bioplynu a spotreby elektrickej energie a tepla v objekte ČOV. Firma TTS Martin bola renovácii generálnym dodávateľom kogeneračnej jednotky aj nadradeného riadiaceho systému.