Kogenerácia na alternatívne palivá

Kogeneračné jednotky na kvapalné alternatívne palivá so vznetovým motorom a nízkymi emisiami

 

Kogeneračné jednotky Martin Power na báze upravených moderných motorov MTU sú vlastným vývojom spoločnosti TTS Martin. Doposiaľ boli inštalované do trvalej prevádzky dva prototypy MP 250 M-DCU. Palivom používaných v týchto kogeneračných jednotkách sú rastlinné oleje, živočíšne tuky a oleje vyrábané z odpadových plastov.

Kogeneračná jednotka inštalovaná v roku 2011 v Otrokoviciach (ČR) je v kontajnerovom prevedení s núdzovým chladičom na streche. Z dodaného paliva sa získava maximálny možný úžitok vďaka využitiu elektrickej energie, tepla z chladenia motora, oleja, paliva, vzduchu vo forme horúcej vody a navyše aj vysálaného tepla z motora a generátora vo forme horúceho vzduchu.

Druhá kogeneračná jednotka tohto typu je inštalovaná v Moldave nad Bodvou v odhlučnenej kapote. Opäť je popri elektrickej energii a horúcej vode využívaný aj horúci vzduch. Takéto využívanie menej hodnotných a odpadových palív na energetické účely s účinnosťou cez 90% za použitia moderných commonrailových motorov je skutočnou zelenou energiou.