Kogeneračná elektráreň Nitra

3,12 MW elektrickej energie a 3,2 MW tepla vyrobí zo zemného plynu KGE Nitra s dvomi kogeneračnými jednotkami MP 2000 M-BCU

Jadrom lokálnej elektrárne, ktorá napája teplom sídlisko Chrenová v krajskom meste Nitra, sú dve kontajnerové kogeneračné jednotky Martin Power s motormi MTU (súčasť skupiny Rolls Royce Power Systems). Najväčšou zaujímavosťou celej elektrárne je, že kogeneračné jednotky spaľujú kombináciu bežného zemné plynu z rozvodov SPP s chudobným zemným plynom z miestneho ložiska. Kogeneračné jednotky pracujú paralelne s rozvodnou sieťou a v prípade výpadku sú bezpečne odstavené za pomoci dieselagregátu MP 30 P.

Dôležitým faktorom pri projekcii a realizácii bolo aj úplné zamedzenie nepriaznivých hlukových a emisných vplyvom na okolitú zástavbu a životné prostredie, a celková revitalizácia brownfieldu po zrútenej mazutovej kotolni s dôrazom na architektonickú hodnotu.