Kogeneračná jednotka, Špicbergy

Kogeneračná jednotka s dieselovým motorom na polárnej stanici

 

80 kVA zdrojový agregát s využitím tepla výfukových plynov. Toto teplo sa využíva na zohrievanie vody v sekundárnom okruhu výmenníka, cez ktorý tieto plyny prechádzajú. Agregát je umiestnený na polárnej stanici na súostroví Špicbergy.