Laboratórna diagnostika

Zálohovanie laboratórií Alpha Medical

 

Vzduchom chladený kapotovaný agregát MP 48 DES s výkonom 4 kVA. Agregát je určený na zálohovanie hlavných systémov v laboratóriách inštitútu laboratórnej diagnostiky Alpha medical v Martine. Rozvádzač je umiestnený v miestnosti vzdialenej 30 metrov od agregátu.