Meracia stanica

Meracia stanica elektrických zdrojových agregátov

 

Mobilná meracia stanica na skúšanie agregátov priamo v mieste inštalácie. Stanica obsahuje sériu odporníkov a žiaroviek na simuláciu záťaže agregátu. Jednotlivé odporníky sú vymeniteľné v prípade poruchy. Meraciu stanicu tvorí 10′ kontajner rozdelený na dve časti. V jednej časti sú odporníky a žiarovky. Táto časť má odklápaciu strechu a rozkladaciu plachtu, čím je zabezpečené dostatočné odvádzanie tepla počas testovania. Plachta tiež slúži ako bariéra pre obmedzenie pohybu ľudí v okolí nebezpečných častí pod prúdom. Druhá časť je pracovná miestnosť, kde je ovládanie všetkých ističov a prepínačov. Nachádza sa tu stolík a prípojné miesto pre notebook na vyhodnocovanie údajov. Stanica je prevážaná na nákladnom aute, pričom meranie je možné uskutočniť priamo na korbe ako aj po zložení na zem.