Mobil energy

2 x 200 kVA agregát určený na zapožičiavanie

 

Dva agregáty MP 200 O každý o výkone 200 kVA určené pre zapožičiavanie zákazníkom. Agergáty je možné zapojiť ako záložné agregáty alebo ako permanentný zdroj energie.