Polyfunkčný objekt GBC 4

Zálohovanie núdzových systémov v polyfunkčnom objekte v Bratislave

 

2 agregáty MP 350 I s výkonmi 350 kVA a 1 agregát MP 125 I s výkonom 125 kVA zabezpečujú funkčnosť núdzových systémov ako sú núdzové svetlá a výťahy počas výpadku elektrickej energie. Všetky agregáty sú v kapote určenej do vonkajšieho prostredia. V kapotách agregátov MP 350 I sú umiestnené tlmiče výfuku, automatické rozvádzače a ATS. Agregát MP 125 I je umiestnený na streche objektu.