Protipožiarna odolnosť

Agregát so zvýšenou odolnosťou voči požiaru

 

Agregát MP 400 I s výkonom 400 kVA osadený v kapote so zvýšenou protipožiarnou odolnosťou. Túto odolnosť zabezpečuje náterová hmota, ktorá pri styku s plameňom zvačší objem a tým izoluje plechy od pôsobiaceho tepla. Sacie a výtlakové žalúzie sú oblepené protipožiarnou páskou s rovnakou funkciou ako vonkajší náter.