Ropná plošina

Dieselagregát na ropnej plošine

 

Kapotovaný agregát MP 50 I s výkonom 50 kVA. Agregát slúži na zálohovanie systémov ropnej plošiny v Kaspickom mori.