Skleník, Babindol

Kogeneračné jednotky na zemný plyn

 

Kogeneračné jednotky MP 1500 C-CU a MP 250 N-CU spaľujú bežný zemný plyn a napájajú skleník pre pestovanie rajčín. Elektrická energia napája svietidlá a teplo vo forme vody ohrieva priestor skleníka.

MP 1500 C-CU s motorom Caterpillar je inštalovaná v odhlučnenom 40´ kontajneri s osobitnou miestnosťou pre rozvádzače. Na streche kontajnera sa nachádza výmenník tepla z výfukových plynov s bypassom, tlmič hluku a vzduchotechnické potrubie s prachovými filtrami z dôvodu vysokej prašnosti okolia.

MP 250 N-CU s motorom MAN je umiestnená v protihlukovej kapotáži vyrobenej na mieru pre odolávanie poveternostným vplyvom.