Slovak Telekom, Nitra

670 kVA agregát vložený do suterénu

 

Renovácia zálohovania Slovak Telecomu novým agregátom MP 640 P s výkonom 670 kVA. Agregát je umiestnený v podzemí spolu so zásobnou nádržou v ekologickej vani. Rezidenčný tlmič výfuku bol napojený na existujúce výfukové potrubie. Agregát je vybavený automatickým dopĺňaním paliva zo zásobnej nádrže.