Slovak Telekom, Žiar nad Hronom

Kapotovaný agregát s odhlučnenou vzduchotechnikou

 

MP 150 I s výkonom 150 kVA v odhlučnenej kapote umiestnenej v strojovni. Agregát je vybavený rezidenčným tlmičom s útlmom -30 dB a odhlučneným výfukovým potrubím. Vzduchotechnické potrubie na výduch vzduchu je tiež odhlučnené pre zníženie hladiny hluku v okolí strojovne. Agregát je vybavený automatickým dopĺňaním paliva.