Vodné elektrárne Drahovce a Hričov

Zálohovanie riadiacich funkcií vodných elektrární

 

Dva agregáty MP 300 I s výkonom 300 kVA v odhlučnenej kapote s rezidenčným tlmičom na streche. Agregáty zálohujú hlavné systémy elektrární počas výpadku elektrickej energie.