Zálohovanie malých vodných elektrární

Agregáty pre zálohovanie elektrární v Bešeňovej a Dubnici nad Váhom

 

Dva agregáty MP 30 B s výkonom 35 kVA pre zálohovanie malých vodných elektrární. Agregát v Bešeňovej je otvorený, umiestený v strojovni. Agregát v Dubnici nad Váhom je v kapote odolávajúcej poveternostným podmienkam umiestnený vonku.