Železničné stanice

Záloha funkčných systémov na staniciach Železníc Slovenskej republiky.

 

Agregáty v rozsahu 26 kVA až 200 kVA pre zálohu staničných priestorov Železníc Slovenskej republiky
MP 200 I, 200 kVA, kapotovaný agregát vo vonkajšom prostredí – Bratislava
MP 80 I, 85 kVA, kapotovaný agregát v strojovni – Veľké Kostoľany
MP 30 B, 35 kVA, otvorený agregát v strojovni – Gemerská Hôrka
MP 20 B, 26 kVA, kapotovaný agregát v strojovni – Ličartovce