TTS MARTIN, s.r.o.

  • výroba elektrických zdrojových agregátov (tzv. dieselagregáty) a kogeneračných jednotiek
  • modernizácia, výroba a dodávka elektrických rozvádzačov
  • štúdie, projektová, inžinierska a stavebná príprava vrátane dodávky a inštalácie EZA
  • záručný a pozáručný servis, zmluvná údržba
  • dodávky systémov zálohovania napájania elektrickou energiou ‘na kľúč’
  • oficiálna distribúcia a technická podpora priemyselných motorov FPT IVECO

DIESELAGREGÁTY A KOGENERAČNÉ JEDNOTKY

Elektrické zdrojové agregáty (EZA, nazývané aj dieselagregáty, motorgenerátory, elektrocentrály alebo aj záložné generátory) sú zariadenia, ktoré slúžia ako záložný alebo primárny zdroj elektrickej energie. Ich základom je dieselový (prípadne aj benzínový alebo plynový) spaľovací motor a synchrónny generátor. Dieselagregáty sú základom systémov výroby elektrickej energie tam, kde je potrebné zabrániť výpadkom elektrického prúdu, kde je výroba takýmto spôsobom najefektívnejšia alebo najvhodnejšia, alebo kde nie sú dostupné iné zdroje elektrickej energie.

Kogeneračné jednotky (KGJ) sú moderné ekologické zariadenia, ktoré slúžia ako trvalý kombinovaný vysokoúčinný zdroj elektrickej energie a tepla (prípadne aj chladu). KGJ sa podobne ako dieselagregáty skladajú zo spaľovacieho motor (ktorý je väčšinou plynový) a synchrónneho generátora. Naviac však obsahujú moduly, ktoré odoberajú teplo z motora a spalín, a odovzdávajú ho cez výmenníky pre ďalšie využitie. Dieselagregáty a kogeneračné jednotky Fatra a Martin Power vyrábané firmou TTS Martin vynikajú vysokou kvalitou vyhotovenia za použitia najkvalitnejších komponentov.

Kogeneračná elektráreň Nitra

Tepelná elektráreň
Yunus Emre
Turecko

Solárne hybridné systémy Turkménsko

AKTUALITY

 

TTS Martin zmodernizuje tepláreň v Martine

Ponuka TTS Martin vo výške 29 480 810,84 € bola vyhodnotená najvýhodnejšou ponukou v tendri na ekologizáciu Martinskej teplárenskej. Tesne pred Vianocami tak došlo k podpisu zmluvy s objednávateľom a firma TTS Martin sa stala generálnym dodávateľom diela, v rámci...

prečítajte si viac

Začiatok výstavby novej haly

Podpisom zmluvy s generálnym dodávateľom stavby P.S.in 26.3.2018 a odovzdaním staveniska začala realizácia projektu "Výrobná hala s administratívou TTS Martin" na pozemku firmy v Rakove. Práce začali okamžite po odovzdaní staveniska terénnymi úpravami a v súčasnosti...

prečítajte si viac