Ponuka TTS Martin vo výške 29 480 810,84 € bola vyhodnotená najvýhodnejšou ponukou v tendri na ekologizáciu Martinskej teplárenskej. Tesne pred Vianocami tak došlo k podpisu zmluvy s objednávateľom a firma TTS Martin sa stala generálnym dodávateľom diela, v rámci ktorého budú v zrekonštruovaných priestoroch inštalované 4 horúcovodné kotly Bosch s jednotkovým výkonom 14,3 MW a v novovybudovanej hale kogenerácie budú inštalované 3 kogeneračné jednotky Martin Power s jednotkovým elektrickým výkonom 9,34 MW.

Celkový novoinštalovaný elektrický výkon tak bude 28 MW a tepelný výkon až 80 MW. Kogeneračné jednotky budú poháňané motorgenerátormi Rolls Royce B35:40V20AG2 od nórskeho výrobcu Bergen Engines. Jedná sa o zážihové motory spaľujúce zemný plyn pri elektrickej účinnosti viac ako 48%, ktoré budú vybavené systémom využitia tepla z motora pre maximálne využitie energie paliva a systémom redukcie emisií na najnovšie emisné limity. Vďaka tejto investícii bude možné v martinskej teplárni od vykurovacej sezóny 2019/20 úplne odstaviť spaľovanie uhlia a prejsť na moderný ekologický a ekonomický spôsob kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie.