Spoločnosť TTS Martin, s.r.o. úspešne obnovila certifikáciu systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 a certifikáciu systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015.

V máji 2023 v spoločnosti TTS Martin, s.r.o. prebiehal recertifikačný audit v ktorom sme úspešne získali certifikáciu na ďalšie obdobie.