Dnešným podpisom zmluvy s riaditeľom Spojenej školy Martin Mgr. Jozefom Zanovitom naša firma ako úplne prvá z regiónu Turiec oficiálne vstupuje do systému duálneho vzdelávania.

TTS Martin tak nie je len celoslovenským lídrom v oblasti výroby elektrických zdrojových agregátov, v oblasti výskumu a vývoja energetického využitia alternatívnych palív z odpadov, či v oblasti špeciálnych zákazníckych riešení zálohovania a napájania elektrickou energiou, ale už aj v oblasti skvalitňovania stredoškolského vzdelávania zlepšovaním kooperácie medzi priemyslom a strednými odbornými školami.

V blízkej dobe bude podpísaná zmluva o duálnom vzdelávaní aj so Strednou odbornou školou dopravnou a TTS Martin tak ponúkne možnosť plne využiť moderný spôsob stredoškolského vzdelávania záujemcom o štúdium v odboroch

– Mechanik – Elektrotechnik

– Elektromechanik – Silnoprúdová technika

O výhodách a spôsobe duálneho vzdelávania v uvedených odboroch si už teraz môžete viac prečítať na stránkach oboch spolupracujúcich škôl:

ssmt.edupage.org

www.sosd.sk

a v blízkej dobe aj na našich stránkach v sekcii „Vzdelávanie a kariéra“, kde budú uvedené konkrétne benefity, ktoré TTS Martin študentom ponúkne.