Spoločnosť TTS Martin, s.r.o. úspešne obnovila certifikáciu systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 a certifikáciu systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015.

V máji 2023 v spoločnosti TTS Martin, s.r.o. prebiehal recertifikačný audit v ktorom sme úspešne získali certifikáciu na ďalšie obdobie.

Ponuka TTS Martin vo výške 29 480 810,84 € bola vyhodnotená najvýhodnejšou ponukou v tendri na ekologizáciu Martinskej teplárenskej. Tesne pred Vianocami tak došlo k podpisu zmluvy s objednávateľom a firma TTS Martin sa stala generálnym dodávateľom diela, v rámci ktorého budú v zrekonštruovaných priestoroch inštalované 4 horúcovodné kotly Bosch s jednotkovým výkonom 14,3 MW a v novovybudovanej hale kogenerácie budú inštalované 3 kogeneračné jednotky Martin Power s jednotkovým elektrickým výkonom 9,34 MW.

Celkový novoinštalovaný elektrický výkon tak bude 28 MW a tepelný výkon až 80 MW. Kogeneračné jednotky budú poháňané motorgenerátormi Rolls Royce B35:40V20AG2 od nórskeho výrobcu Bergen Engines. Jedná sa o zážihové motory spaľujúce zemný plyn pri elektrickej účinnosti viac ako 48%, ktoré budú vybavené systémom využitia tepla z motora pre maximálne využitie energie paliva a systémom redukcie emisií na najnovšie emisné limity. Vďaka tejto investícii bude možné v martinskej teplárni od vykurovacej sezóny 2019/20 úplne odstaviť spaľovanie uhlia a prejsť na moderný ekologický a ekonomický spôsob kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie.

Podpisom zmluvy s generálnym dodávateľom stavby P.S.in 26.3.2018 a odovzdaním staveniska začala realizácia projektu „Výrobná hala s administratívou TTS Martin“ na pozemku firmy v Rakove. Práce začali okamžite po odovzdaní staveniska terénnymi úpravami a v súčasnosti pokračujú vŕtaním a betónovaním základových pilot a realizáciou prípojky kanalizácie. Samotná konštrukcia haly z betónových prefabrikátov bude nasledovať v termíne od 11.6 do 30.6. a postupne sa budú realizovať aj ďalšie stavebné práce tak, aby sa stihol termín ukončenia stavby 31.1.2019.

Nová dvojloďová hala navrhnutá martinským štúdiom ArchitektiSKA bude mať rozmery 60 x 42,5 m s trojpodlažnou administratívou. Jednoznačným prínosom v efektivite výroby nebude len zvýšenie kapacity výroby a skladovacích priestorov, ale aj zväčšené kapacity skúšobní a vysoký montážny priestor s mostovými žeriavmi pre urýchlenie a skvalitnenie procesu montáže kogeneračných jednotiek a dieselagregátov. Bonusom do budúcnosti je možnosť prístavby ďalších objektov a výrobných a skladovacích priestorov vzhľadom na značnú plochu pozemku.

vyrobna hala s administrativou vyrobna hala s administrativou

pozemok Rakovo cementovanie podlozia Rakovo vrtanie pilot Rakova

Vzhľadom na rast firmy v posledných rokoch a tým aj náročnejšiu koordináciu všetkých interných činností sa firma TTS Martin, s.r.o. rozhodla pre zavedenie nového informačného systému, ktorého cieľom je uľahčiť organizáciu a zlepšiť ukazovateľ plnenia termínov výroby.

Po zvážení všetkých potrieb firmy prebehol tender na informačný systém, na základe ktorého bol vybraný IS Dialog 3000Skylla od českej spoločnosti Control Informatika. Po výbere IS prebehla vstupná analýza nasednia IS Dialog a implementácia systému. Od 1.6. prebehla testovacia prevádzka a ku dnešnému dňu sú už všetky rozpracované zákazky vedené v novom systéme. Novinkou je kompletná previazanosť procesu od dopytu, cez vypracovanie ponuky, spracovanie objendávky, vytvorenie výrobných plánov, nákup materiálu, samotnej výroby a kontroly kvality až po expedíciu. Následne v IS nadväzuje proces staroslivosti o produkt ako záručný a pozáručný servis. Výraznou novinkou je aj čipovanie výroby, pre presnejší prehľad o rozpracovanosti výroby.

Dnešným podpisom zmluvy s riaditeľom Spojenej školy Martin Mgr. Jozefom Zanovitom naša firma ako úplne prvá z regiónu Turiec oficiálne vstupuje do systému duálneho vzdelávania.

TTS Martin tak nie je len celoslovenským lídrom v oblasti výroby elektrických zdrojových agregátov, v oblasti výskumu a vývoja energetického využitia alternatívnych palív z odpadov, či v oblasti špeciálnych zákazníckych riešení zálohovania a napájania elektrickou energiou, ale už aj v oblasti skvalitňovania stredoškolského vzdelávania zlepšovaním kooperácie medzi priemyslom a strednými odbornými školami.

V blízkej dobe bude podpísaná zmluva o duálnom vzdelávaní aj so Strednou odbornou školou dopravnou a TTS Martin tak ponúkne možnosť plne využiť moderný spôsob stredoškolského vzdelávania záujemcom o štúdium v odboroch

– Mechanik – Elektrotechnik

– Elektromechanik – Silnoprúdová technika

O výhodách a spôsobe duálneho vzdelávania v uvedených odboroch si už teraz môžete viac prečítať na stránkach oboch spolupracujúcich škôl:

ssmt.edupage.org

www.sosd.sk

a v blízkej dobe aj na našich stránkach v sekcii „Vzdelávanie a kariéra“, kde budú uvedené konkrétne benefity, ktoré TTS Martin študentom ponúkne.

Za účasti primátora mesta Nitra bola dnes 21.10.2015 slávnostne prestrihnutá páska Kogeneračnej elektrárne Nitra vďaka, ktorej sa zníženi produkcia CO2 o takmer 5000 ton ročne.

Hlavnou súčasťou KGE Nitra sú dve plynové kogeneračné jednotky Martin Power MP 2000 M-BCU s motormi MTU vyrobené našou firmou. Mimo toho sme dodávali a zabezpečovali či už našimi silami alebo cez našich partnerov projekciu celej elektrárne, napojenie kogeneračných jednotiek na systém CZT, nadradený riadiaci systém, ktorý celú elektráreň riadi a záložný dieselagregát Martin Power MP 30 P s motorom Perkins.

Kogeneračná elektráreň Nitra bude dodávať elektrickú energiu do siete ZS-DIS a vyrobené teplo do systému CZT sídliska Chrenová. Už takto samo o sebe ekologické, efektívne a ekonomické dielo naviac spoluspaľuje štandardne nevyužiteľný nekvalitný zemný plyn z lokálneho ložiska v blízkom Golianove, čím sa stáva minimálne Slovenským unikátom.

Fotografie elektrárne a video z výstavby nájdete v nasledovnom článku:

https://www.nitralive.sk/vystavba/budovy/37992-v-nitre-dnes-slavnostne-otvorili-novu-elektraren-foto-video-z-priebehu-vystavby