Vzhľadom na rast firmy v posledných rokoch a tým aj náročnejšiu koordináciu všetkých interných činností sa firma TTS Martin, s.r.o. rozhodla pre zavedenie nového informačného systému, ktorého cieľom je uľahčiť organizáciu a zlepšiť ukazovateľ plnenia termínov výroby.

Po zvážení všetkých potrieb firmy prebehol tender na informačný systém, na základe ktorého bol vybraný IS Dialog 3000Skylla od českej spoločnosti Control Informatika. Po výbere IS prebehla vstupná analýza nasednia IS Dialog a implementácia systému. Od 1.6. prebehla testovacia prevádzka a ku dnešnému dňu sú už všetky rozpracované zákazky vedené v novom systéme. Novinkou je kompletná previazanosť procesu od dopytu, cez vypracovanie ponuky, spracovanie objendávky, vytvorenie výrobných plánov, nákup materiálu, samotnej výroby a kontroly kvality až po expedíciu. Následne v IS nadväzuje proces staroslivosti o produkt ako záručný a pozáručný servis. Výraznou novinkou je aj čipovanie výroby, pre presnejší prehľad o rozpracovanosti výroby.