Obnoviteľné zdroje energie – Tatranské Matliare, 21. – 23. 5.

TTS Martin, ako partner podujatia, pozýva záujemcov o problematiku obnoviteľných zdrojov energie na odbornú konferenciu, ktorá sa uskutoční v Hoteli Hutník v čarovnom prostredí Národného parku Vysoké Tatry.

Svoj záujem o účasť môžete prejaviť prostredníctvom vyplnenia prihlášky na webe: https://www.power-engineering.sk/

Konferencia je poriadaná Slovenskou technickou univerzitou, Národným centrom pre výskum a aplikácie OZE, Slovenským výborom Svetovej energetickej rady a VUJE, a bude prebiehať pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a garanta prof. Ing. Františka Janíčka, PhD.