MP 2250 M pre tepelnú elektráreň v Turecku

Spoločnosť TTS Martin odovzdala v máji 2014 najväčší doteraz vyrobený agregát.

Úspešne sme ukončili, odskúšali a odovzdali zákazníkovi agregát MP 2250 M so záložným výkonom 2500 kVA / 2000 kW. Základom agregátu je dieselový motor Mitsubishi S16R2 PTAW s generátorom Meccalte ECO 46 – 1,5L/4.

ISO 9001, ISO 14001

Spoločnosť TTS-Martin úspešne prešla recertifikáciou ISO 9001 a ISO 14001.

14-15.4 2014 v spoločnosti TTS Martin prebiehal recertifikačný audit v ktorom sme úspešne získali certifikáciu na ďalšie obdobie.

Konfrencia OZE 2013

Obnoviteľné zdroje energie – Tatranské Matliare, 21. – 23. 5.

TTS Martin, ako partner podujatia, pozýva záujemcov o problematiku obnoviteľných zdrojov energie na odbornú konferenciu, ktorá sa uskutoční v Hoteli Hutník v čarovnom prostredí Národného parku Vysoké Tatry.

Svoj záujem o účasť môžete prejaviť prostredníctvom vyplnenia prihlášky na webe: https://www.power-engineering.sk/

Konferencia je poriadaná Slovenskou technickou univerzitou, Národným centrom pre výskum a aplikácie OZE, Slovenským výborom Svetovej energetickej rady a VUJE, a bude prebiehať pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a garanta prof. Ing. Františka Janíčka, PhD.

Ocenenie pre MP 20 Y-DCU

Prototyp mikrokogeneračnej jednotky na rastlinný olej z dielne TTS Martin bol prezentovaný na výstave Coneco/Racioenergia a bol ocenený odbornou komisiou.

Na veľtrhu, ktorého sa zúčastnilo 561 vystavovateľov, sa náš výrobok presadil v konkurencii najmodernejších zariadení z celého sveta a obdržal Čestné uznanie od komisie veľtrhu Racioenergia. Súťaž bola zameraná na inovatívne výrobky pre úsporu energie. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla z biopaliva v mikrokogeneračnej jednotke MP 20 Y-DCU tak spĺňala všetky podmienky pre udelenie ocenenia.

Medzi vyše 100 000 návštevníkmi mikrokogeneračná jednotka vzbudila veľký záujem. Budeme preto ďalej pokračovať v jej prezentácii a najbližšie ju môžete uvidieť na výstave Lange Nacht der Forschung v rakúskom Eisenstadte, 27.4., kde bude predstavený aj druhý prototyp mikrokogeneračnej jednotky rovnako na rastlinný olej, avšak s ešte nižším výkonom.

Školenie motorov MTU

Pracovníci našej firmy absolvovali školenie pre obsluhu, servis a opravy motorov MTU rady 1600.

V uplynulých dňoch absolvovali pracovníci našej firmy 4 dňové školenie zaoberajúce sa motormi MTU rady 1600. Školenie zahŕňalo:

– prehľad motorových systémov a schém
– základné funkcie a a ochrany motora
– riadiaci systém
– servis a údržba motorových častí

Pracovníci, ktorý absolvovali školenie sú certifikovaní na úkony spojené s inštaláciu, prevádzkou a údržbou motorov.

Výsledky skúšok MP 30l

EZA MP 30 I  s motorom FPT – Fiat / Iveco je schopný prevziať 100% záťaž v jednom kroku. Skúšali sme prvý z motorov FPT – Fiat / IVECO radu F32 s elektronickým regulátorom otáčok s výbornými výsledkami. Agregát MP 30 I je schopný prevziať skokovo 100 % PRP. Maximálna výchylka frekvencie dosiahla 5%  menovitej hodnoty. Po uplynutí 1.05 s bola výchylka frekvencie 1% menovitej hodnoty. Maximálny pokles napätia predstavoval 10% menovitej hodnoty. Po uplynutí 1.05 s pokles predstavoval menej ako 1% menovitej hodnoty.

Recertifikačný audit

Spoločnosť sa pripravuje na recertifikačný audit, ktorý sa uskutoční 12.-13.4.2011. Spoločnosť TTS Martin, ktorá spĺňa vysoké nároky certifikátu ISO 9001 už od roku 2002, sa pripravuje na recertifikačný audit spoločnosťou SKQS.