Prototyp mikrokogeneračnej jednotky na rastlinný olej z dielne TTS Martin bol prezentovaný na výstave Coneco/Racioenergia a bol ocenený odbornou komisiou.

Na veľtrhu, ktorého sa zúčastnilo 561 vystavovateľov, sa náš výrobok presadil v konkurencii najmodernejších zariadení z celého sveta a obdržal Čestné uznanie od komisie veľtrhu Racioenergia. Súťaž bola zameraná na inovatívne výrobky pre úsporu energie. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla z biopaliva v mikrokogeneračnej jednotke MP 20 Y-DCU tak spĺňala všetky podmienky pre udelenie ocenenia.

Medzi vyše 100 000 návštevníkmi mikrokogeneračná jednotka vzbudila veľký záujem. Budeme preto ďalej pokračovať v jej prezentácii a najbližšie ju môžete uvidieť na výstave Lange Nacht der Forschung v rakúskom Eisenstadte, 27.4., kde bude predstavený aj druhý prototyp mikrokogeneračnej jednotky rovnako na rastlinný olej, avšak s ešte nižším výkonom.