Pracovníci našej firmy absolvovali školenie pre obsluhu, servis a opravy motorov MTU rady 1600.

V uplynulých dňoch absolvovali pracovníci našej firmy 4 dňové školenie zaoberajúce sa motormi MTU rady 1600. Školenie zahŕňalo:

– prehľad motorových systémov a schém
– základné funkcie a a ochrany motora
– riadiaci systém
– servis a údržba motorových častí

Pracovníci, ktorý absolvovali školenie sú certifikovaní na úkony spojené s inštaláciu, prevádzkou a údržbou motorov.