Podpisom zmluvy s generálnym dodávateľom stavby P.S.in 26.3.2018 a odovzdaním staveniska začala realizácia projektu „Výrobná hala s administratívou TTS Martin“ na pozemku firmy v Rakove. Práce začali okamžite po odovzdaní staveniska terénnymi úpravami a v súčasnosti pokračujú vŕtaním a betónovaním základových pilot a realizáciou prípojky kanalizácie. Samotná konštrukcia haly z betónových prefabrikátov bude nasledovať v termíne od 11.6 do 30.6. a postupne sa budú realizovať aj ďalšie stavebné práce tak, aby sa stihol termín ukončenia stavby 31.1.2019.

Nová dvojloďová hala navrhnutá martinským štúdiom ArchitektiSKA bude mať rozmery 60 x 42,5 m s trojpodlažnou administratívou. Jednoznačným prínosom v efektivite výroby nebude len zvýšenie kapacity výroby a skladovacích priestorov, ale aj zväčšené kapacity skúšobní a vysoký montážny priestor s mostovými žeriavmi pre urýchlenie a skvalitnenie procesu montáže kogeneračných jednotiek a dieselagregátov. Bonusom do budúcnosti je možnosť prístavby ďalších objektov a výrobných a skladovacích priestorov vzhľadom na značnú plochu pozemku.

vyrobna hala s administrativou vyrobna hala s administrativou

pozemok Rakovo cementovanie podlozia Rakovo vrtanie pilot Rakova