Laboratórna diagnostika

Laboratórna diagnostika

Zálohovanie laboratórií Alpha Medical

 

Vzduchom chladený kapotovaný agregát MP 48 DES s výkonom 4 kVA. Agregát je určený na zálohovanie hlavných systémov v laboratóriách inštitútu laboratórnej diagnostiky Alpha medical v Martine. Rozvádzač je umiestnený v miestnosti vzdialenej 30 metrov od agregátu.

Zdravotnícke zásobovanie

Zdravotnícke zásobovanie

Agregát pre zálohu systémov zdravotníckeho zásobovania

 

Agregát MP 500 O s výkonom 500 kVA v kapote do vonkajšieho prostredia. Na streche kapoty je umiestnený rezidenčný tlmič výfuku s útlmom -30 dB. Tlmič je obalený minerálnou vlnou a nerezovým plechom. Výfukové potrubie je vytiahnuté po stene budovy až nad úroveň strechy.

Nekapotovaný agregát

Nekapotovaný agregát

Malý agregát pre Fast Group

 

Agregát MP 100 I s výkonom 100 kVA pre Poľského distribútora Fast Group. Na rám agregátu je namontovaný rozvádzač MP automatic a ATS.

Kontajnerový agregát

Kontajnerový agregát

Malý agregát v kontajneri pre Fast Group

 

Agregát MP 20 B v kontajneri s výkonom 26 kVA pre Poľského distribútora Fast Group.

Polyfunkčný objekt GBC 4

Polyfunkčný objekt GBC 4

Zálohovanie núdzových systémov v polyfunkčnom objekte v Bratislave

 

2 agregáty MP 350 I s výkonmi 350 kVA a 1 agregát MP 125 I s výkonom 125 kVA zabezpečujú funkčnosť núdzových systémov ako sú núdzové svetlá a výťahy počas výpadku elektrickej energie. Všetky agregáty sú v kapote určenej do vonkajšieho prostredia. V kapotách agregátov MP 350 I sú umiestnené tlmiče výfuku, automatické rozvádzače a ATS. Agregát MP 125 I je umiestnený na streche objektu.

Kofola Rajecká Lesná

Kofola Rajecká Lesná

Malý agregát na zálohovanie základných funkcií závodu

 

Malý agregát MP 20 B s výkonom 26 kVA na zálohovanie hlavných funkcí závodu na plnenie nápojov. Agregát je v kapote odolávajúcej poveternostným vplyvom. Kapota bola podľa požiadavky zákazníka nastriekaná zelenou farbou, aby nerušila prírodné prostredie.

U.S. Steel Košice

U.S. Steel Košice

Mobilný agregát pre zálohovanie a dodávku energie

 

Mobilný kapotovaný agregát MP 100 I s výkonom 100 kVA na homologovanom podvozku do 3,5 t. Agregát slúži tak na zálohovanie hlavného napájania počas výpadku alebo odstávky ako aj ako primárny zdroj energie v miestach, kde nie je dostupná elektrická sieť.

Hlavné sídlo spoločnosti Metsä v Espoo, Fínsko

Hlavné sídlo spoločnosti Metsä v Espoo, Fínsko

Špeciálny rozšírený kontajner v architektonickom vyhotovení so suchými chladičmi

 

Záložný dieselagregát Martin Power MP 1500 M s motorom Mitsubishi je inštalovaný v na mieru vyrábanom kontajneri atypických rozmerov s dizajnovým obložením. Agregát je vybavený suchými chladičmi s dôrazom na nízku hlučnosť.

Slovak Telekom, Bratislava

Slovak Telekom, Bratislava

Záloha najväčšieho datacentra Slovak Telekom

 

Dva agregáty MP 1500 P, každý o výkone 1500 kVA, sa starajú o zálohovanie dátového centra Slovak Telekom v Bratislave. Oba agregáty sú zabudované v 40′ ISO kontajneri so špeciálne riešeným vstupom vzduchu. Kvoli veľkosti nádrže je vstup vzduchu riešený pomocou prídavnej časti na streche kontajnera. V miestnosti oddelenej protipožiarnou priečkou bola umiestnená dvojplášťová 10 000 l nádrž.

Digital park

Digital park

Zálhovanie hlavných systémov dátoveho centra Digital Park v Bratislave

 

Nekapotovaný agregát, v ekologickej vani, MP 1300 M s výkonom 1300 kVA. Agregát je osadený na základový rám integrovanej nádrže, ktorá je umiestnená v tej istej miestnosti. Agregát je vybavený rozvádzačom MP parallel, ktorý mu umožňuje synchronizáciu s elektrickou sieťou. Dopĺňanie paliva do nádrže zabezpečuje AFD. Palivové hospodárstvo pozostáva z 600 l dennej nádrže a päť 1000 l zásobných nádrží, ktoré sú navzájom prepojené.

Letisko Bratislava

Letisko Bratislava

Tri paralelné agregáty pre zálohu letiskových systémov.

 

Tri agregáty MP 1300 M, každý o výkone 1300 kVA, fungujúce v paralelnej prevádzke zabezpečujú dodávku elektrickej energie pre letiskové systémy nového terminálu letiska v Bratislave. Agregáty sú osadené na základovom ráme s oddelenou dennou nádržou s objemom 1000 l.

Tunel Sitina

Tunel Sitina

Agregát na zálohu núdzových systémov v tuneli Sitina

 

Agregát MP 88 DES s výkonom 10,4 kVA v odhlučnenej kapote s osadenou protidažďovou strieškou. Agregát zálohuje systémy, hlavne núdzové svetlá, pre núdzovú prevádzku tunelu Sitina v Bratislava. Agregát bol vybavený 125 l nádržou pre 40 hodinovú prevádzku.

 

Železničné stanice

Železničné stanice

Záloha funkčných systémov na staniciach Železníc Slovenskej republiky.

 

Agregáty v rozsahu 26 kVA až 200 kVA pre zálohu staničných priestorov Železníc Slovenskej republiky
MP 200 I, 200 kVA, kapotovaný agregát vo vonkajšom prostredí – Bratislava
MP 80 I, 85 kVA, kapotovaný agregát v strojovni – Veľké Kostoľany
MP 30 B, 35 kVA, otvorený agregát v strojovni – Gemerská Hôrka
MP 20 B, 26 kVA, kapotovaný agregát v strojovni – Ličartovce

Vysielač Veľká lúka

Vysielač Veľká lúka

Agregát pre zálohovanie vysielača na Martinských holiach pri Martine

 

Agregát MP 80 I s výkonom 85 kVA určený na zálohovanie vysielača pre rádiá Zet a Funradio. Agregát je v kontajneri s úpravou proti poveternostným vplyvom. Sanie a výtlak sú vyvedené potrubím nad strechu kontajnera a tam ukončené mriežkou v priestore pod drevenou strechou. Agregát sa nachádza vo výške 1476 mnm.

Čerpacie stanice

Čerpacie stanice

47 agregátov pre zálohovanie čerpacích staníc Slovnaft

 

47 kapotovaných agregátov s výkonmi od 16 kVA do 85 kVA, kde hlavnú časť výkonového rozsahu tvoria 30 kVA agregáty ktorých je celkovo 31. Agregáty zabezpečujú chod čerpacích staníc počas výpadku elektrickej energie.