Kogeneračná elektráreň Nitra

Kogeneračná elektráreň Nitra

3,12 MW elektrickej energie a 3,2 MW tepla vyrobí zo zemného plynu KGE Nitra s dvomi kogeneračnými jednotkami MP 2000 M-BCU

Jadrom lokálnej elektrárne, ktorá napája teplom sídlisko Chrenová v krajskom meste Nitra, sú dve kontajnerové kogeneračné jednotky Martin Power s motormi MTU (súčasť skupiny Rolls Royce Power Systems). Najväčšou zaujímavosťou celej elektrárne je, že kogeneračné jednotky spaľujú kombináciu bežného zemné plynu z rozvodov SPP s chudobným zemným plynom z miestneho ložiska. Kogeneračné jednotky pracujú paralelne s rozvodnou sieťou a v prípade výpadku sú bezpečne odstavené za pomoci dieselagregátu MP 30 P.

Dôležitým faktorom pri projekcii a realizácii bolo aj úplné zamedzenie nepriaznivých hlukových a emisných vplyvom na okolitú zástavbu a životné prostredie, a celková revitalizácia brownfieldu po zrútenej mazutovej kotolni s dôrazom na architektonickú hodnotu.

Skleník, Babindol

Skleník, Babindol

Kogeneračné jednotky na zemný plyn

 

Kogeneračné jednotky MP 1500 C-CU a MP 250 N-CU spaľujú bežný zemný plyn a napájajú skleník pre pestovanie rajčín. Elektrická energia napája svietidlá a teplo vo forme vody ohrieva priestor skleníka.

MP 1500 C-CU s motorom Caterpillar je inštalovaná v odhlučnenom 40´ kontajneri s osobitnou miestnosťou pre rozvádzače. Na streche kontajnera sa nachádza výmenník tepla z výfukových plynov s bypassom, tlmič hluku a vzduchotechnické potrubie s prachovými filtrami z dôvodu vysokej prašnosti okolia.

MP 250 N-CU s motorom MAN je umiestnená v protihlukovej kapotáži vyrobenej na mieru pre odolávanie poveternostným vplyvom.

 

Bioplynová stanica, Gabčíkovo

Bioplynová stanica, Gabčíkovo

Kogeneračná jednotka na bioplyn z kukuričnej siláže

 

Kogeneračná jednotka MP 1250 J-BCU s motorom Jenbacher je inštalovaná v odhlučnenom 40´ kontajneri. Z dôvodu časovej tiesne bola celá montáž kogeneračnej jednotky vykonávaná priamo na mieste inštalácie. Kontajner pozostáva z troch miesností. Hlavný priestor je určený pre bioplynový elektrický zdrojový agregát s výkonom 999 kW a príslušenstvo vodných okruhov, plynových regulačných prvkov, olejového hospodárstva a ostatných zariadení. Rozvádzače sú umiestnené v samostatnej miestnosti so samostatným vstupom pre zníženie hlukovej záťaže operátora. Tretí, najmenší priestor slúži pre úpravu vzduchu vstupujúceho do kontajnera. Na streche kontajnera je inštalovaný výmenník tepla z výfukových plynov. Vedľa kontajnera je potom komín s tlmičom hluku, výstupný výmenník pre využitie tepla z KGJ a externé chladiace jednotky.

Čistička odpadových vôd, Nitra

Čistička odpadových vôd, Nitra

Kogeneračné jednotky spaľujúce bioplyn z ČOV

 

V roku 2005 boli dodané v rámci rekonštrukcie ČOV dve kogeneračné jednotky MP 400 G s motormi Iveco. Po prevzatí energocentra ČOV novým prevádzkovateľom bola v roku 2013 namiesto jednej z pôvodných kogeneračných jednotiek inštalovaná nová kogeneračná jednotka MP 250 N-BCU s motorom MAN.

Kogeneračná jednotka pracuje podľa pokynov z nadradeného automatického riadiaceho systému, ktorý reguluje výkon kogeneračnej jednotky a paralelne pracujúcich plynových kotlov podľa aktuálnej produkcie bioplynu a spotreby elektrickej energie a tepla v objekte ČOV. Firma TTS Martin bola renovácii generálnym dodávateľom kogeneračnej jednotky aj nadradeného riadiaceho systému.

Kogeneračná jednotka, Špicbergy

Kogeneračná jednotka, Špicbergy

Kogeneračná jednotka s dieselovým motorom na polárnej stanici

 

80 kVA zdrojový agregát s využitím tepla výfukových plynov. Toto teplo sa využíva na zohrievanie vody v sekundárnom okruhu výmenníka, cez ktorý tieto plyny prechádzajú. Agregát je umiestnený na polárnej stanici na súostroví Špicbergy.

Kogenerácia na alternatívne palivá

Kogenerácia na alternatívne palivá

Kogeneračné jednotky na kvapalné alternatívne palivá so vznetovým motorom a nízkymi emisiami

 

Kogeneračné jednotky Martin Power na báze upravených moderných motorov MTU sú vlastným vývojom spoločnosti TTS Martin. Doposiaľ boli inštalované do trvalej prevádzky dva prototypy MP 250 M-DCU. Palivom používaných v týchto kogeneračných jednotkách sú rastlinné oleje, živočíšne tuky a oleje vyrábané z odpadových plastov.

Kogeneračná jednotka inštalovaná v roku 2011 v Otrokoviciach (ČR) je v kontajnerovom prevedení s núdzovým chladičom na streche. Z dodaného paliva sa získava maximálny možný úžitok vďaka využitiu elektrickej energie, tepla z chladenia motora, oleja, paliva, vzduchu vo forme horúcej vody a navyše aj vysálaného tepla z motora a generátora vo forme horúceho vzduchu.

Druhá kogeneračná jednotka tohto typu je inštalovaná v Moldave nad Bodvou v odhlučnenej kapote. Opäť je popri elektrickej energii a horúcej vode využívaný aj horúci vzduch. Takéto využívanie menej hodnotných a odpadových palív na energetické účely s účinnosťou cez 90% za použitia moderných commonrailových motorov je skutočnou zelenou energiou.